tel.: +48 12 650 71 10,  +48 604 45 98 31    e-mail: krakmar@krakmar.pl