tel.: +48 12 650 71 10,  604 45 98 31,  668 381 882  e-mail: krakmar@krakmar.pl

Palety aluminiowe

Trzy główne cechy tego srebrzystego metalu:
  • odporność na uderzenia,
  • mały ciężar właściwy,
  • trwałość powierzchniowa na czynniki zewnętrzne.
Dzięki czemu produkty z aluminium cechuje:
  • trwałość mechaniczna,
  • mała masa własna,
  • łatwość utrzymania czystości.
W ramach systemu HACCP (dyrektywa 93/43/EWG) produkty aluminiowe dają gwarancję, że środki spożywcze na linii produkcyjnej, zgodnie z zasadą Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz zasadą Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) nie ulegną skażeniu lub zanieczyszczeniu.

Recykling - właściciel palety czy podestu z aluminium otrzymuje zwrot gotówki (sprzedaż złomu aluminiowego), czego nie ma w przypadku recyklingu tychże produktów z tworzyw sztucznych – trzeba ponieść koszty recyklingu!

Inne wymiary na zapytanie.


800x600x150 mm
Nośność 500 kg
Masa 8,5 kg
70601
Wymiary 1200x800x150 mm
Nośność 600 kg
Masa 12 kg
71035
Wymiary 1200x800x150 mm
Nośność 1000 kg
Masa 13 kg
71036
Wymiary 1200x800x150 mm
Nośność 1000 kg
Masa 14,4 kg
71037
Wymiary 1200x800x150
Nośność 2000 kg
Masa 16,4 kg
71566
Wymiary 1200x800x150 mm
Nośność 1500 kg
Masa 14,6 kg
72061
Wymiary 1200x800x144 mm
Nośność 3000 kg
Masa 20,5 kg

800x600

800x600

1200x800

1200x800

71035

71035

71036

71036

71037

71037

71566

71566

72061

72061